Valmennusryhmät


pokaalit_smf

Valmennusryhmien jako

Seuran valmennusryhmien miekkailijat ovat seuran valmennusjohdon valitsemia aktiivisia 12-20 -vuotiaita  nuoria miekkailijoita, jotka ovat harjoituksissa ja kilpailuissa osoittaneet kiinnostuksensa ja halunsa tavoitteellisempaan kilpamiekkailuvalmennukseen.

Valmennusryhmien miekkailijat jaetaan poikien ja tyttöjen ikäryhmissä kilpavalmennusryhmiin (A- ja B-kilparyhmät) ja seurantaryhmiin (S-ryhmiin).

Valmennusryhmien miekkailijoille annetaan lisävalmennusta, ja heillä on mm. mahdollisuus saada henkilökohtaista miekkailuvalmennusta ja he voivat osallistua kutsuttuina oman ryhmänsä erikoisharjoituksiin (sparringit, leirit, muut valmennustapahtumat).

Valmennusryhmien miekkailijat ehdotetaan ja nimetään miekkailukausittain syksystä kevääseen, ja valintaehdotuksesta vastaa seuran valmennustyöryhmä. Jokainen ehdotettu miekkailija (huoltaja) päättää itse lopullisesti liittymisestään valmennusryhmään.

Miekkailijoiden ikäryhmät (syntymävuosi, ikärajat voimassa syyskaudella 2016 – kevätkaudella 2017)
Juniorit U20 = 18-20v (s. 1997-1999)
Kadetit U17 = 15-17v (s. 2000-2002)
Minijuniorit U14 = 13-14v  (s. 2003-2004)
Zorrot U12= 11-12v  (s. 2005-2006)

Valmennusryhmät tarkistetaan ja nimetään syyskauden alussa ja ne ovat pääsääntöisesti voimassa syys- ja kevätkauden. Ryhmässä voi nousta tai laskea valintaperusteiden mukaan. Valmennusryhmän miekkailijoita tarkistetaan kevätkauden alussa.

Kilpavalmennusryhmät (A- ja B-ryhmät)

Kilpavalmennusryhmässä olevat miekkailijat ovat ahkeria ja motivoituneita nuoria, jotka ovat sitoutuneet harjoittelemaan ja kilpailemaan. Tavoitteena heillä on kehittyminen kilpamiekkailijana erilaisissa kilpailuissa (kansalliset ja kansainväliset).

Kilpavalmennusryhmässä harjoitteleva miekkailija toteuttaa omaa henkilökohtaista valmennus- ja kilpailuohjelmaansa, jonka perustana on seuran vahvistama syys/kevätkauden Toiminta- ja kilpailukalenteri omassa ikäryhmässään.

 • A-kilpavalmennusryhmän miekkailijan tavoitteet ovat kansainvälisellä tasolla.
 • B-kilpavalmennusryhmän miekkailijan tavoitteet ovat kansallisella tasolla.

Seurantaryhmä (S-ryhmä)

Motivoituneille ja ahkerille nuorille miekkailijoille on oma valmennusryhmänsä, seurantaryhmä (S-ryhmä).

Seurantaryhmän miekkailija on ahkera ja motivoitunut harjoittelemaan kilparyhmän miekkailijoiden kanssa, mutta joka ei välttämättä halua aktiivisesti kilpaillla kansallisella tasolla. Seurantaryhmän miekkailijalla katsotaan olevan mahdollisuudet sopivan sparringvastuksen antamiseen omassa ikäryhmässään. Hänellä katsotaan olevan edellytyksiä siirtyä tulevaisuudessa oman ikäluokkansa A- ja B-kilpamiekkailijaryhmiin.

Myös aikaisemmin A- tai B-kilpavalmennusryhmään valittu miekkailija voi halutessaan siirtyä myöhemmin omien tavoitteidensa mukaisesti seurantaryhmään, mistä hänellä on aina valintaperusteiden mukaan mahdollisuus nousta takaisin kilparyhmiin.

Seurantaryhmän miekkailijan tavoitteena on osallistua mahdollisimman usein oman ikäluokkansa harjoituksiin ja seuran sisäisiin kuukausiturnauksiin.

Seurantaryhmän miekkailijalla on mahdollisuus osallistua oman ryhmänsä valmennusryhmäharjoituksiin sekä erikseen kutsuttuna seuran valmennusleireille A- ja B-kilpavalmennettavien kanssa.

Mitä seura tarjoaa valmennusryhmän miekkailijalle?

Seura auttaa miekkailijaa kehittymään valmennuksellisesti ja kilpailullisesti.

Seura antaa valmennusryhmän miekkailijalle tason perusteella mahdollisuuden henkilökohtaisempaan lisävalmennukseen ja auttaa miekkailijaa henkilökohtaisen valmennus- ja kilpailuohjelman suunnittelussa.

Valmennusryhmän miekkailijalla on mahdollisuus oman henkilökohtaisen nettivalmennuspäiväkirjan (miekkavalkku.net) käyttöön.

Valmennusryhmän miekkailijan harjoittelua, osallistumista kilpailuihin ja kehittymistä seurataan aktiivisesti (harjoitteluaktiviteetti, oppitunnit, kilpailumenestys, kuntotestaus).

Valmennusryhmän miekkailijat saavat henkilökohtaisia miekkailuoppitunteja harjoitteluaktiivisuuden, kilpailu- ja valmennusohjelmansa, terveydentilansa ja valmentajaresurssien mukaisesti. Oppitunteja pyritään antamaan säännöllisesti A- ja B-kilparyhmän miekkailijoille sekä resurssien mukaisesti myös seurantaryhmän miekkailijoillle. A-ryhmän miekkailijat ovat etusijalla oppituntien saannissa.

Valmennusryhmän A- ja B-kilpamiekkailijan kilpailumenestyksen tukemiseksi seuran valmentajia osallistuu seuran Toiminta- ja kilpailukalenterin mukaisiin mukaisiin kansallisiin kilpailutapahtumiin. S-seurantaryhmän miekkailijaa kannustetaan osallistumaan seuran sisäisiin turnauksiin ja kansallisiin nuorten kilpailuihin. Ulkomaisten kilpailujen osalta valmennusryhmien kilpamiekkailijat osallistuvat seuran valmentajien matkakuluihin erikseen sovittavissa kilpailuissa.

Kaikilla valmennusryhmien miekkailijoilla on käytössä seuran oma virallinen sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@espoonmiekkailijat.fi . Tämä sähköpostiosoite uudelleen ohjautuu  miekkailijan ja/tai holhoojan alkuperäiseen sähköpostiosoitteeseen. Kaikilla alle 18-vuotiailla miekkailijoilla on käytössä myös holhoojan sähköpostiosoite.

Valmennusryhmien valintaperusteet

Valmennusryhmien valintaperusteina ovat:

 1. aktiivinen osallistuminen seuran saliharjoituksiin (A: tavoitteena 3-4 krt viikossa, B: tavoitteena 2 krt viikossa, S: tavoitteena1-2 kertaa viikossa)
 2. aktiivinen osallistuminen seuran järjestämiin valmennustapahtumiin (mm- ke-sparringit, leirit): A-B-S
 3. aktiivinen osallistuminen seuran kk-turnauksiin : A-B-S
 4. aktiivinen osallistuminen kilpailuihin; A: Miekkailuliiton kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin, B: kansallisiin
 5. hyvä kilpailumenestys; A; tavoitteena olla 4 parhaan miekkailijan joukossa Miekkailuliiton rankinglistalla, B: n. 8-16 parhaan joukossa
 6. S-ryhmän miekkailijalla on hyvä asenne ja selkeä kiinnostus säännölliseen harjoitteluun

Valmennusryhmään liittyminen ja sitoutuminen

Seuran valmennusjohto ehdottaa valintaperusteiden mukaisesti miekkailijaa valmennusryhmään. Miekkailija voi käydä halutessaan henkilökohtaisen keskustelun ennen lopullista ryhmään nimeämistä ja tarkistuttaa henkilökohtaisen valmennus- ja kilpailuohjelmansa. Jokainen ehdotettu miekkailija (huoltaja) päättää tämän jälkeen itse liittymisestään valmennusryhmään.

Jokaisen valmennusryhmään valitun miekkailijan on

 1. mahdollisuus/pakko pitää henkilökohtaista nettivalmennuspäiväkirjaa (A- ja B-ryhmällä pakollista, S-ryhmäläisellä mahdollisuus; vaatimus henkilökohtaisen opetuksen saamiseksi)
 2. mahdollisuus pyytää henkilökohtaista arviointi-tavoitekeskustelua valmentajien kanssa (A- ja B-ryhmäläiset)
 3. osallistuttava kevät/syyskauden alussa kuntotesteihin (A- ja B-ryhmällä pakollista, S-ryhmäläisellä mahdollisuus; vaatimus henkilökohtaisen opetuksen saamiseksi)

A-, B- ja AB -kilpavalmennusmaksut lukukausina syksy 2016 – kevät 2017 ovat:
A-ryhmä 150 euroa, B-ryhmä 90 euroa ja AB -ryhmä (U12) 90 euroa. S-ryhmäläisellä ei ole erillistä valmennusmaksua.

VALMENNUSRYHMÄN MIEKKAILIJA: OLE AKTIIVINEN, NAUTI HARJOITTELUSTA JA KILPAILEMISESTA!

Seuramme valmennustyöryhmä:
Kimmo Puranen, päävalmentaja (kimmo.puranen@espoonmiekkailijat.fi, puh. 0500 416 826)
Taneli Rautala, valmentaja (taneli.rautala@espoonmiekkailijat.fi, puh. 0405 166 696)
Ilkka Lampi, valmentaja (ilkka.lampi@espoonmiekkailijat.fi, puh. 0505 699 192)

Print Friendly, PDF & Email