Kilpamiekkailijat


pokaalit_smf

Kilpamiekkailjoiden valmennus

Seuran miekkailijat, jotka haluavat kilpailla tavoitteellisesti, voivat kuulua seurassa kilpavalmennusryhmiin. Edellytyksenä on, että miekkailijat ovat ovat osoittaneet harjoituksissa ja kilpailuissa kiinnostuksensa ja halunsa sitoutua tavoitteellisempaan kilpamiekkailuvalmennukseen. Kilpavalmennusryhmien miekkailijat ovat seuran valmennusjohdon valitsemia aktiivisia yli 12-vuotiaita nuoria ja aikuisia. Lisäksi seurassa kilpamiekkailua harrastavia miekkailijoita voidaan tarvittaessa kutsua osallistumaan ilman sitoutumista kilpavalmennusryhmien harjoituksiin.

Kilpavalmennusryhmien miekkailijat jaetaan eri ikäryhmissä A- ja B-kilpavalmennusryhmiin (A- ja B-kilparyhmät) ja seurantaryhmiin (S-ryhmiin).

Kilpavalmennusryhmien miekkailijoille annetaan lisävalmennusta, ja heillä on mahdollisuus saada henkilökohtaista miekkailuvalmennusta ja he voivat osallistua kutsuttuina oman ryhmänsä erikoisharjoituksiin (sparringit, leirit, muut valmennustapahtumat).

Kilpavalmennusryhmien miekkailijat ehdotetaan ja nimetään miekkailukausittain syksystä kevääseen, ja valintaehdotuksesta vastaa seuran valmennustyöryhmä. Jokainen ehdotettu miekkailija (huoltaja) päättää itse lopullisesti liittymisestään kilpavalmennusryhmään.

Miekkailijoiden ikäryhmät (syntymävuosi, ikärajat voimassa syyskaudella 2019 – kevätkaudella 2020)

seniorit = 24v- (s. -1996)
U23-seniorit = 21-23v (s. 1999-1997)
Juniorit U20 = 18-20v (s. 2002-2000)
Kadetit U17 = 16-17v (s. 2004-2003)
Minijuniorit U15 = 14-15v (s. 2006-2005)
Zorrot U13= 12-13v  (s. 2008-2007)

Valmennusryhmät tarkistetaan ja nimetään syyskauden alussa ja ne ovat pääsääntöisesti voimassa syys- ja kevätkauden. Ryhmässä voi nousta tai laskea valintaperusteiden mukaan. Kilpavalmennusryhmän miekkailijoita tarkistetaan kevätkauden alussa.

A-ja B-kilpavalmennusryhmät

A-B -kilpavalmennusryhmässä olevat miekkailijat ovat ahkeria ja motivoituneita miekkailijoita, jotka ovat sitoutuneet harjoittelemaan ja kilpailemaan. Tavoitteena heillä on kehittyminen kilpamiekkailijana erilaisissa kilpailuissa (kansalliset ja kansainväliset).

A-B -kilpavalmennusryhmässä harjoitteleva miekkailija toteuttaa omaa henkilökohtaista valmennus- ja kilpailuohjelmaansa, jonka perustana on seuran vahvistama syys/kevätkauden Toiminta- ja kilpailukalenteri omassa ikäryhmässään.

 • A-kilpavalmennusryhmän miekkailijan tavoitteet ovat kansainvälisellä tasolla.
 • B-kilpavalmennusryhmän miekkailijan tavoitteet ovat kansallisella tasolla.
 • nuorten U13-sarjassa miekkaileva zorrokilpamiekkailija kuuluu vain AB-kilparyhmään.

Seurantaryhmä (S-ryhmä)

Motivoituneille ja aktiivisille miekkailijoille on oma valmennusryhmänsä, seurantaryhmä (S-ryhmä).

Seurantaryhmän miekkailija on ahkera ja motivoitunut harjoittelemaan kilparyhmän miekkailijoiden kanssa, mutta joka ei välttämättä vielä halua aktiivisesti kilpaillla kansallisella tasolla. Seurantaryhmän miekkailijalla katsotaan olevan mahdollisuudet sopivan sparringvastuksen antamiseen omassa ikäryhmässään. Hänellä katsotaan olevan edellytyksiä siirtyä tulevaisuudessa oman ikäluokkansa A- ja B-kilpamiekkailijaryhmiin.

Myös aikaisemmin A- tai B-kilpavalmennusryhmään valittu miekkailija voi halutessaan siirtyä myöhemmin omien tavoitteidensa mukaisesti seurantaryhmään, mistä hänellä on aina valintaperusteiden mukaan mahdollisuus nousta takaisin kilparyhmiin.

Seurantaryhmän miekkailijan tavoitteena on osallistua mahdollisimman usein oman ikäluokkansa harjoituksiin ja seuran sisäisiin kuukausiturnauksiin.

Seurantaryhmän miekkailijalla on mahdollisuus osallistua oman ryhmänsä valmennusryhmäharjoituksiin sekä erikseen kutsuttuna seuran valmennusleireille A- ja B-kilpavalmennettavien kanssa.

Mitä seura tarjoaa kilpavalmennusryhmän miekkailijalle?

Seura auttaa miekkailijaa kehittymään valmennuksellisesti ja kilpailullisesti.

Seura antaa kilpavalmennusryhmän miekkailijalle tason perusteella mahdollisuuden henkilökohtaisempaan lisävalmennukseen ja auttaa miekkailijaa henkilökohtaisen valmennus- ja kilpailuohjelman suunnittelussa.

Kilpavalmennusryhmän miekkailijan harjoittelua, osallistumista kilpailuihin ja kehittymistä seurataan aktiivisesti (harjoitteluaktiviteetti, oppitunnit, kilpailumenestys, kuntotestaus).

Kilpavalmennusryhmän miekkailijat saavat henkilökohtaisia miekkailuoppitunteja harjoitteluaktiivisuuden, kilpailu- ja valmennusohjelmansa, terveydentilansa ja valmentajaresurssien mukaisesti. Oppitunteja pyritään antamaan säännöllisesti A- ja B-kilparyhmän miekkailijoille sekä resurssien mukaisesti myös S-seurantaryhmän miekkailijoillle. A-ryhmän kilpamiekkailijat ovat etusijalla oppituntien saannissa.

Valmennusryhmän A- ja B-kilpamiekkailijan kilpailumenestyksen tukemiseksi seuran valmentajia osallistuu seuran Toiminta- ja kilpailukalenterin mukaisiin mukaisiin kansallisiin kilpailutapahtumiin. S-seurantaryhmän miekkailijaa kannustetaan osallistumaan seuran sisäisiin turnauksiin ja kansallisiin kilpailuihin. Ulkomaisten kilpailujen osalta valmennusryhmien kilpamiekkailijat osallistuvat seuran valmentajien matkakuluihin erikseen sovittavissa kilpailuissa.

Kaikilla kilpavalmennusryhmien miekkailijoilla on käytössä seuran oma virallinen sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@espoonmiekkailijat.fi . Tämä sähköpostiosoite uudelleen ohjautuu  miekkailijan ja/tai holhoojan alkuperäiseen sähköpostiosoitteeseen. Kaikilla alle 18-vuotiailla miekkailijoilla on käytössä myös holhoojan sähköpostiosoite.

Kilpavalmennusryhmien valintaperusteet

Kilpavalmennusryhmien valintaperusteina ovat:

 1. aktiivinen osallistuminen seuran saliharjoituksiin (A: tavoitteena 3-4 krt viikossa, B: tavoitteena 2 krt viikossa, S: tavoitteena1-2 kertaa viikossa)
 2. aktiivinen osallistuminen seuran järjestämiin valmennustapahtumiin (mm- ke-sparringit, leirit): A-B-S
 3. aktiivinen osallistuminen seuran kk-turnauksiin : A-B-S
 4. aktiivinen osallistuminen kilpailuihin; A: Miekkailuliiton kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin, B: kansallisiin
 5. hyvä kilpailumenestys; A; tavoitteena olla 4 parhaan miekkailijan joukossa Miekkailuliiton rankinglistalla, B: n. 8-16 parhaan joukossa
 6. S-ryhmän miekkailijalla on hyvä asenne ja selkeä kiinnostus säännölliseen harjoitteluun

Kilpavalmennusryhmään liittyminen ja sitoutuminen

Seuran valmennusjohto ehdottaa valintaperusteiden mukaisesti miekkailijaa kilpavalmennusryhmään. Miekkailija voi käydä halutessaan henkilökohtaisen keskustelun ennen lopullista ryhmään nimeämistä ja tarkistuttaa henkilökohtaisen valmennus- ja kilpailuohjelmansa. Jokainen ehdotettu miekkailija (huoltaja) päättää tämän jälkeen itse liittymisestään kilpavalmennusryhmään.

Jokaisen kilpavalmennusryhmään valitun miekkailijan on

 1. mahdollisuus pitää henkilökohtaista nettivalmennuspäiväkirjaa (A- ja B-ryhmällä pakollista, S-ryhmäläisellä mahdollisuus; vaatimus henkilökohtaisen opetuksen saamiseksi)
 2. mahdollisuus pyytää henkilökohtaista arviointi-tavoitekeskustelua valmentajien kanssa (A- ja B-ryhmäläiset)
 3. osallistuttava kevät/syyskauden alussa kuntotesteihin (A- ja B-ryhmällä pakollista, S-ryhmäläisellä mahdollisuus; vaatimus henkilökohtaisen opetuksen saamiseksi)

Seuran johtokunta vahvistaa vuosittain A-, B- ja AB -kilpavalmennusmaksut. S-ryhmäläisellä ei ole erillistä valmennusryhmämaksua.

VALMENNUSRYHMÄN MIEKKAILIJA: OLE AKTIIVINEN, NAUTI HARJOITTELUSTA JA KILPAILEMISESTA!

Seuramme valmennustyöryhmä:
Kimmo Puranen, päävalmentaja (kimmo.puranen@espoonmiekkailijat.fi, puh. 0500 416 826)
Wieslaw Koniczek, valmentaja (wieslaw.koniczek@espoonmiekkailijat.fi)
Taneli Rautala, valmentaja (taneli.rautala@espoonmiekkailijat.fi, puh. 0405 166 696)
Ilkka Lampi, valmentaja (ilkka.lampi@espoonmiekkailijat.fi, puh. 0505 699 192)

Print Friendly, PDF & Email