Tukirahasto


Espoon Miekkailijat (EM) ja Espoon kaupungin Liikuntapalvelut ovat tehneet sopimuksen vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. EM tukirahasto on Aluehallintoviraston rahoittama rahasto 7-15-vuotiaiden lasten harrastusmaksuihin syksyksi 2020. Rahaston suuruus on yhteensä 6 300€.

Tukirahaston tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria, joiden huoltajilla on maksuvaikeuksia lapsen harrastuksen rahoittamisessa. Tukea voidaan myöntää EM:n miekkailukurssimaksuihin ja jäsenten sali-kausimaksuihin, joko

*50-120 €/kurssimaksu/syyskausi + 35€ / jäsenmaksu miekkailukurssiryhmissä
* maksuhelpotus 25-40€/kk ajalta 1.9.-31.12.2020 jäsenten sali-kausimaksuissa.

Avustus haetaan alla olevalla lomakkeella miekkailijan huoltajan toimesta seuran jäsenten syyskauden salimaksujen osalta 15.9.2020 mennessä ja kurssilaisten osalta kurssiaikataulujen mukaisesti (syyskauden viimeistä kurssia varten 15.11.2020 mennessä). Avustuksen suuruus voi olla miekkailukurssilla enintään 120€ / kurssilainen ja jäsenen kausimaksun osalta enintään 160€ / miekkailija. 

Päätökset avustusten myöntämisestä tehdään työryhmässä, johon kuuluvat seuran toiminnanjohtaja ja kaksi erikseen tähän tehtävään valittua hallituksen jäsentä. Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja päätöksistä ilmoitetaan erikseen sähköpostilla hakijalle. 

Myönnetty tuki vähennetään kurssilaiselle / miekkailijalle lähetetystä laskusta, sitä ei makseta erikseen.

Myönnetyistä avustuksista pidetään erillistä luottamuksellista kirjanpitoa, joka liitetään myöhemmin Espoon kaupungin Liikuntapalveluille tehtävään selvitykseen. 

Lisätietoa voi kysyä toiminnanjohtajalta, Kimmo Puraselta, toiminnanjohtaja@espoonmiekkaiijat.fi

TUKIRAHASTO syksyksi 2020 aukeaa 20.8.2020, päättyy jäsenten syyskauden salimaksujen osalta 15.9.2020 ja kurssilaisten osalta 15.11.2020 kurssiaikataulujen mukaisesti.


TUKIRAHASTON HAKEMUSLOMAKE

Print Friendly, PDF & Email

Ryhmä 7-8v minizorrot
9-11v zorrot
12-15v minijuniorit
perhekurssin 7-15v lapsiosallistuja
Kurssilaisen etunimi *
Kurssilaisen sukunimi *
Syntymäaika * päivä kuukausi vuosi
Huoltajan nimi
Huoltajan sähköposti *
Huoltajan puhelinnumero *
Kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta perheeseenne kuuluu *
Aikuisten määrä taloudessa 1
2
enemmän kuin 2
Oletteko hakeneet toimeentulotukea tai muita avustuksia harrastusmaksuihin tämän vuoden (2020 puolella) Kyllä
En
Paljonko ovat taloutenne bruttotulot vuodessa?
Perustelut tuen hakemiselle *
Mihin maksuun haen tukea * Syksyn kurssimaksuun
Miekkailijan salikausimaksuun
Hyväksyminen * Olen lukenut ja hyväksyn yllä olevan tukihakemuksen käsittelyn