Toimintavisio 2019-2024


Seura toteuttaa toimintavuosina 2019-2024 hyväksytyn ”Espoon Miekkailijoiden toimintavisio” –ohjelman mukaisia tavoitteita .

Toimintavision mukaisesti seura pyrkii

  • panostamaan vahvasti nuorisotyöhön sekä tarjoamaan myös aikuismiekkailijoille ja vanhemmille monitasoisia harrastus- ja kehittymismahdollisuuksia,
  • luomaan kilpa- ja huippu-urheiluseurana olosuhteet jäsenilleen, joilla on edellytykset kehittyä aina olympiatason miekkailijaksi,
  • tarjoamaan jäsenilleen nykyaikaisen, turvallisen ja viihtyisän miekkailusalin antamaan jäsenilleen monipuoliset mahdollisuudet, jotta he voisivat kehittyä miekkailun ja seuratoiminnan eri osa-alueilla,
  • tarjoamaan jäsenilleen seura- ja valtakunnanrajat ylittävän, viihtyisän ja avoimen yhteisön, jonka sisällä vallitsee vahva yhteishenki,
  • toimimaan innovatiivisena ja dynaamisena seurana, jonka valmennus, organisaatio, viestintä ja varainhankinta toimivat tehokkaasti hyödyntäen nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja joka samalla pystyy mukautumaan muutoksiin toimintaympäristössään.
Print Friendly, PDF & Email