Toiminnan arvot ja toimintamuodot


Toiminnan arvot

    • Arvostus, kunnioitus ja huomioiminen 
    • Ilo ja yhteisöllisyys
    • Tahto olla parempi ja menestyä
    • Jokaisella on mahdollisuus kokeilla miekkailua

Toimintamuodot

Espoon Miekkailijat urheiluseurana panostaa toimintamuodoissaan eri-ikäisten harrastus- ja kuntomiekkailuun ja kilpamiekkailuun. Toiminta on keskittynyt tasokkaan miekkailuopetuksen ja -valmennuksen järjestämiseen lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille. Säännöllinen salitoimintamme käsittää myös miekkailua monikulttuurisille ryhmille, soveltavan liikunnan ryhmille ja pyörätuolimiekkailua. Lisäksi seura tarjoaa runsaasti miekkailusalin ulkopuolista vapaaehtoistoimintaa erilaisissa hallinto-, johtamis- ja tapahtumatehtävissä.

Seuran miekkailutoiminta on jaettu viiteen painopistealueeseen, joita kehitetään itsenäisesti omilla alueillaan korkeatasoisesti ja laaja-alaisesti:

1) Seuratoiminta 
2) Harrastus- ja nuorisotoiminta 
3) Kilpailutoiminta 
4) Huippu-urheilu 
5) Sovelletun liikunnan miekkailu

Seuran toiminnan näkyvin osa tapahtuu päivittäin miekkailusalilla. Suurimpana ryhmänämme ovat alle 20-vuotiaat eri-ikäiset nuoret ja lapset noin 5-vuotiaista alkaen, mutta yli 40 -vuotiaat miekkailijat ovat viime vuosina nousseet merkittäväksi yksittäiseksi ryhmäksi.

Seuran uutena toimintamuotona on sovelletun liikunnan miekkailu. Seura pystyy tarjoamaan miekkailuliikunnan erityisopetusta henkilöille, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista (mm. pyörätuolimiekkailijat, muut liikuntarajoitteiset ja näkörajoitteiset). Kaikille miekkailusta kiinnostuneille pyritään aina tarjoamaan mahdollisuus ainakin yhteen ohjattuun kokeilukertaan.

Seurassamme miekkailua harrastavat jäsenemme ovat harraste- tai kausimiekkailjoita, jotka harjoittelevat eri aikoina, valmentautuvat eri lailla, joilla valmennusmaksut ovat eri suuruisia, ja erilaiset tavoitteet miekkailuharrastuksensa osalta.

Harrastemiekkailuryhmät

Harrastemiekkailijoiden harjoituksissa pääpaino on miekkailun mielekkäässä harrastamisessa riittävillä perustaidoilla ja niiden mielekkäässä ylläpitämisessä. Miekkailun aloittamis- ja harrastamiskynnys on pyritty tekemään mahdollisimman matalaksi niin harjoitusmaksujen (maksu vain toteutuneesta harjoituskerrasta) kuin myös osallistumisen osalta. Opetus ja valmennus tapahtuvat omilla harjoitusvuoroillaan, joihin esimerkiksi valmennusryhmien kilpamiekkailijat eivät saa osallistua.

Lue lisää harrastemiekkailusta!

Kausimiekkailijaryhmät

Kausimiekkailijoiden ryhmiä ovat eri-ikäisten lasten ja nuorten ryhmät, aikuiset kunto-harrastemiekkailijat, kilpamiekkailijat (valmennusryhmien nuoriso- ja aikuismiekkailijat), pyörätuolimiekkailijat ja perhemiekkailijat. Kausimiekkailijoiden ryhmissä miekkailu on tavoitteellisempaa harrastamista ja heillä on valittavissa harjoitusvuoroja enemmän (mahdollisuus jopa 4 kertaan viikossa ma-su). Ammattimainen miekkailuvalmennus keskittyy miekkailijan fysiikan ja teknis-taktis-taito-ominaisuuksien säännölliseen kehittämiseen antaen mahdollisuudet myöhemmin pyrkiä myös kilpamiekkailijoiden valmennusryhmiin. Harjoitusmaksut ovat erilaisia kuin harrastemiekkailijolla, kausimiekkailijat maksavat ryhmänsä mukaisen yhtenäisen lukukausimaksun.

Lue lisää kausimiekkailusta!

Vapaaehtoistoiminta

Seuramme tekee salilla tapahtuvan miekkailutoiminnan lisäksi paljon muutakin, joka ei välttämättä näy salilla. Erilaisten toimintamuotojen ja tapahtumien suunnittelut, valmistelut ja tekemiset vaativat paljon resursseja. Vuositasolla seuramme eri tehtävissä toimii lähes 30-60 vapaaehtoista henkilöä seuran valmennuksesta vastaavien toimihenkilöiden taustalla. Näitä ovat avustavat tapahtumaohjaajat, tuomarit ja muut vapaaehtoiset henkilöt mm. kansallisten ja kansainvälisten miekkailukilpailujen järjestelytehtävissä. Seuramme nojaa täten voimakkaasti vapaaehtoisuuteen kuten lähes kaikki urheiluseurat Suomessa. Emme ole siis kuntosali, josta ostetaan kerta- tai kausikortti ja kaikki palvelut saadaan sen mukaan. Meidän hinnoittelumme ei mahdollista tätä!

Kannustammekin kaikkia tulemaan mukaan vapaaehtoistoimintaamme tavalla tai toisella edes pienin askelin, se on edelleenkin suomalaisen urheiluseuran ehdoton elinehto!

Maksuton miekkailu ja koululaismiekkailu

Seura järjestää yhteistyössä Espoon kaupungin liikuntapalvelujen kanssa maksutonta miekkailun opetusta ja harrastamista Espoon 1.-9. peruskoululaisille, koululaisille, yli 15v. nuorille ja työikäisille, myös monikulttuurisille ryhmille sekä sovellettua että pyörätuolimiekkailua ja U6-Otetaanpas uusiksi -liikkujille.
Tule mukaan maksuttoman miekkailun toimintamuotoihimme milloin vain!

Lue lisää maksuttomasta miekkailusta ja koululaismiekkailusta

Tapahtumamiekkailu

Seura järjestää sopimuksen mukaisesti yhteisöille, yrityksille ja ryhmille räätälöityä tapahtumamiekkailua TYKY- ja TYHY- liikuntana tai vaikkapa kokousten välipalaliikuntaa. Myös eri-ikäisten jäsentemme synttärimiekkailutapahtumat ovat suosittuja.

Lue lisää tapahtumamiekkailustamme!

KIINNOSTUITKO MIEKKAILUSTA!

Ota yhtys meihin, me hoidamme loput ja pääset miekkailemaan!

 

 

Print Friendly, PDF & Email