Toimintakäsikirja


EM TOIMINTAKÄSIRJA

 1. Yleistä
 2. Seuratoiminnan visiot 2019-2024
 3. Eettiset linjaukset
 4. Toiminnan tavoitteet
 5. Käytännön toimintaperiaatteet
 6. Organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit
 7. Miekkailusalin järjestyssäännöt
 8. Seuran tarjoamat toimintamuodot ja palvelut

1 Yleistä

Tämän tekstin tarkoituksena on tuoda selkeästi esille Espoon Miekkailijat ry -nimisen miekkailuseuran (EM)  toimintalinjaukset ja tavoitteet seurojen laatuohjelmaan kuuluvalle Tähtiseuralle. Seuran tavoitteiden tiedostaminen ja sisäistäminen on jokaiselle toiminnassa mukana olevalle tärkeää. Seuran imago muodostuu kaikkien mukana olijoiden yhteisestä ponnistuksesta – EM on yhtä kuin kaikki me seurassa mukana olevat henkilöt yhdessä.

Tämä teksti perustuu Suomisport Seurapalvelun digitaalisen palvelun ohjeisiin. Jokaisella Tähtiseuralla on oltava urheiluseuran toimintalinjaukset ja niitä päivitetään toiminnan kehittyessä.

Tässä toimintakäsikirjassa puhutaan lapsista ja nuorista. Lapsilla tarkoitetaan 5-12 -vuotiaita ja nuorilla 13-23 -vuotiaita miekkailijoita.

Miekkailijat on seurassamme jaoteltu ikänsä mukaisesti edelleen seuraaviin ryhmiin:

 • Minizorrot (5-8v)
 • Zorrot (9-12v)
 • Minijuniorit (13-15v)
 • Kadetit (16-17v)
 • Juniorit (18-20v)
 • U23-nuoret (21-23)

2 Seuratoiminnan visio

Seura toteuttaa toimintavuosina 2019-2024 hyväksytyn ”Espoon Miekkailijoiden toimintavisio” –ohjelman mukaisia tavoitteita .

Toimintavision mukaisesti seura pyrkii:

 • panostamaan vahvasti nuorisotyöhön sekä tarjoamaan myös aikuismiekkailijoille ja vanhemmille monitasoisia harrastus- ja kehittymismahdollisuuksia,
 • luomaan kilpa- ja huippu-urheiluseurana olosuhteet jäsenilleen, joilla on edellytykset kehittyä aina olympiatason miekkailijaksi,
 • tarjoamaan jäsenilleen nykyaikaisen, turvallisen ja viihtyisän miekkailusalin antamaan jäsenilleen monipuoliset mahdollisuudet, jotta he voisivat kehittyä miekkailun ja seuratoiminnan eri osa-alueilla,
 • tarjoamaan jäsenilleen seura- ja valtakunnanrajat ylittävän, viihtyisän ja avoimen yhteisön, jonka sisällä vallitsee vahva yhteishenki,
 • toimimaan innovatiivisena ja dynaamisena seurana, jonka valmennus, organisaatio, viestintä ja varainhankinta toimivat tehokkaasti hyödyntäen nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja joka samalla pystyy mukautumaan muutoksiin toimintaympäristössään.

3 Eettiset linjaukset

Espoon Miekkailijoiden  toimintaa ohjaavat seuraavat eettiset linjaukset:

 • Toiminta tarjoaa lapsille iloa ja mielihyvää.
 • Kaikki lapset pääsevät peleihin mukaan taitotasosta riippumatta.
 • Kaikkia lapsia ja nuoria kannustetaan heidän taitotasostaan riippumatta.
 • Toiminta on terveellisiä elämäntapoja korostavaa.
 • Avoimuudella luodaan toimiva ja hyvä ilmapiiri kaikkien seurassa toimivien välille.
 • Kaikille valmentajille tarjotaan samat mahdollisuudet osallistua valmentajakoulutuksiin. Kilpa- ja harrastemiekkailijoiden valmentajille ja ohjaajille järjestetään koulutusta eri ikäluokkien erityistarpeet huomioiden.

4 Toiminnan tavoitteet

Espoon Miekkailijoissa toimitaan seuraavien tavoitteiden mukaisesti:

Kasvatukselliset tavoitteet

 • Seura pyrkii toiminnassaan korostamaan hyviä käytöstapoja sekä toisten ihmisten huomioonottamista.

Urheilulliset tavoitteet

 • Seura antaa toiminnallaan mahdollisuuden kehittyä huippu-urheilijaksi.
 • Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet
 • Seura pyrkii järjestämään kaikille ikäluokille terveisiin elämäntapoihin liittyvää tiedotusta ja koulutusta (päihde-, huume- ja ravintovalistus).

Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet

 • Kaikki seuran toimintaan osallistuvat kokevat viihtyvänsä.

Eettiset tavoitteet

 • Tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun avulla lapsi ja nuori saa miellyttäviä kokemuksia seuratoiminnasta.

Taloudelliset tavoitteet

 • Seuran toiminta on kustannuksiltaan mahdollisimman edullista ja seurassa kannustetaan toimimaan talkooperiaatteen mukaisesti.

5 Käytännön toimintaperiaatteet

Espoon Miekkailijoiden käytännön toimintaperiaatteet ovat niitä periaatteita, joiden kautta koko toiminnan laatu määräytyy. Näiden periaatteiden avulla voidaan toteuttaa seuran toimintalinjausta ja tavoitteita.

Seuran käytännön toimintatavat:

Tavoitteena on luoda miekkailijalle aktiivinen urheilijan polku lapsuudesta aikuisuuteen asti.

Eri ikäryhmien harjoitusmäärät ja -menetelmät perustuvat lasten ja nuorten miekkailuvalmennuksessa kansainvälisesti esitettyihin suosituksiin sovellettuna seuran pitkäaikaiseen kokemukseen menestyksellisestä miekkailuvalmennuksesta.

Tiedotus seurassa hoidetaan EM-Sportin (https://emsport.espoonmiekkailijat.fi), sähköpostin, internet- ja facebook-sivujen avulla. 

Seuran sivujen päivityksestä vastaa toiminnanjohtaja yhdessä johtokunnan jäsenten kanssa.

Päihteiden käyttö on kielletty kaikissa seuran virallisissa tilaisuuksissa (harjoitukset, ottelut, pelimatkat, turnaukset, kaudenpäättäjäiset ym).

Seura muistaa aktiivisia jäseniään, valmentajiaan, tuomareitaan, lasten ja nuorten vanhempia sekä yhteistyökumppaneitaan vuosittain vuosittain jaettavin “Vuoden Miekkavaikuttaja” -palkinnoin. Lisäksi seura järjestää kausien aikana seuran mitali-kakkaujuhlallisuuksia arvokilpailuissa menestyneille seuran miekkailijoille.

6 Organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

Espoon Miekkailijoiden eri tehtävissä toimivien henkilöiden rooleja ja vastuuta voidaan kuvata seuraavasti:

Urheilija: Edustaa parhaansa mukaan seuraa kaikessa toiminnassaan

Vanhempi: KKKKKK eli kannustaa, kuljettaa, kustantaa, kuuntelee, kasvattaa ja kouluttaa. Jokaisen vanhemman tärkein tehtävä on kannustaa – EI olla ohjaaja

Valmentaja/Ohjaaja: TTT eli tasapuolisuus, taitotaso ja turvallisuus. Kohtelee kaikkia tasapuolisesti, järjestää oman taitotason mukaisia, turvallisia harjoituksia. Valmentaja huolehtii itsensä kouluttamisesta.

Joukkueenjohtaja: Organisoi joukkueen toiminnan ja toimii yhdyshenkilönä vanhempien ja valmentajien välillä. Huolehtii oman joukkueensa lisenssiasiat.

Huoltaja: Huolehtii joukkueen varusteista sekä joukkueen yleisestä hyvinvoinnista harjoituksissa ja peleissä (juomat, ensiapu yms). Myös joukkueenjohtaja (jojo) voi huolehtia näistä tehtävistä.

Valmennusvastaava: Vastaa koko seuran valmennuksesta ja ohjauksesta. Etsii ja informoi valmennuskoulutusta ohjaajille.

Puheenjohtaja: Huolehtii seuran budjetista ja vastaa taloudesta yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Toimii yleensä yhteyshenkilönä ja seuran edustajana ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tiedottajan kanssa hoitaa ongelmaratkaisutilanteita.

Tiedottaja: Toimii yhdessä puheenjohtajan kanssa. Hoitaa seuran yleistä tiedottamista sekä nettisivustojen päivitystä.

Johtokunnan jäsenet: Valitsevat seuran sihteerin (tiedottaja), rahastonhoitajan sekä valmennusvastaavan. Vastaavat juridisesti seuran toiminnasta ja taloudesta.

Rahastonhoitaja/toiminnanjohtaja: Hoitaa (yhdessä tilitoimiston kanssa) seuran juoksevat raha-asiat. Lisäksi jokaisella joukkueella oma rahastonhoitaja, joka huolehtii joukkueen omista raha-asioista. .

Webbivastaava: Vastaa seuran sivujen kehittämisestä. Huolehtii joukkueille tunnukset, joilla joukkueet itse ylläpitävät sivunsa.

7 Miekkailusalin järjestyssäännöt

Kaikkien miekkailijoiden edellytetään noudattavan miekkailusalin kirjallisia järjestyssääntöjä ja muita mahdollisia ajankohtaisa ohjeita ja käytänteitä. Järjestyssäännöt on myös luettavissa www.espoonmiekkailijat.fi/jarjestyssaannot

8 Seuran tarjoamat toimintamuodot ja palvelut

Espoon Miekkailijat  on miekkailun erikoisseura ja tarjoaa mahdollisuuden miekkailun  harrastamiseen ja kilpailemiseen lapsille, nuorille  ja aikuisille. Lisäksi seura tarjoaa harrastusmahdollisuudet pyörätuolimiekkailua ja sovellettua miekkailuliikuntaa (mm. erityisryhmät, näkö- ja liikuntarajoitteiset) varten.

Miekkailun harrastamisen kustannukset pyritään pitämään edullisina. Kustannukset vaihtelevat ikäluokasta ja tasoluokasta (harraste- tai valmennusryhmä) riippuen. Kustannukset pyritään pitämään edullisina.

Uusille, aloitteleville miekkailijoille seura tarjoaa harjoituksissa käyttöönsä seuran miekkailuvarusteita (maski, miekka, miekkailukäsine, vartalojohto, vartalossuojus, miekkailutakki ja -housut). Miekkailijat voivat halutessaan vuokrata edullisesti kausittain seuran miekkailuvarusteita.

Lisätietoja seuran toiminnasta löytyy seuran kotisivuilta – www.espoonmiekkailijat.fi – tai ottamalla yhteyttä seuran toiminnanjohtajaan. Yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta.

Print Friendly, PDF & Email