Seuran vuosikokous: syyskokous


Kokouskutsu

Tervetuloa Espoon Miekkailijat ry:n jäsenet seuramme syyskokoukseen xx.xx.2020!

Kokouspaikkana on …

Ilmoitttautuminen viimeistään…

Kokoukseen voivat osallistua äänioikeutettuina seuran sääntöjen mukaisesti kaikki 15 vuotta täyttäneet ja jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet, kunniajäsenet, kunniapuheenjohtajat sekä ainaisjäsene. Kokouksessa käsitellään mm. seuran sääntömääräiset asiat (toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021) ja johtokunnan henkilövalinnat.

Lisätietoja vuosikokouksesta puheenjohtaja Kari Lehtiseltä, kari.lehtinen@espoonmiekkailijat.fi tai toiminnanjohtaja Kimmo Puraselta, kimmo.puranen@espoonmiekkailijat.fi.

Syyskokouksen esityslista

Aika xx.xx.2020 klo
Paikka

Kokouksen alustus: toiminnanjohtaja Kimmo Puranen

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastaja sekä kaksi äänten
laskijaa

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021

8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja vuodelle 2021

9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2021-2022

10. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varatoiminnantarkastajat vuodelle 2021

11. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

12. Muut asiat

13. Kokouksen päätös

TERVETULOA!

Print Friendly, PDF & Email