EM-Sport -sovellus


EM-SPORT on vuonna 2020 käyttöönotettu Espoon Miekkailijoiden jäsenten valmennukseen ja viestintään tarkoitettu nopea, tietokantapohjainen nettiselainsovellus, minkä esittämiä tietoja seuran miekkailijat huoltajineen, valmentajat, valmennusjohto ja seuran muu johto voivat tehokkaasti hyödyntää omassa toiminnassaan. Sovellus toimii kevyessä mobiili-ja desktop-selainympäristössä (kännykät, tabletit, läppärit).

Sovelluksen avulla voidaan järjestää poikkeusoloissa kaikille seuran eri-ikäisille ja -tasoisille jäsenille digitaalista etävalmennusta erilaisilla omaharjoitteluohjelmilla hyödyntäen aktiivisesti nykyaikaisia videointityökaluja ja etäviestintämenetelmiä. Sovellus mahdollistaa myös esimerkiksi miekkailijoiden harjoittelun ja valmennuksen etänä peruskuntokaudella tai toisaalla tapahtuvan oleskelujakson aikana (valmennusleirit, opiskelu, työmatkat, lomat, yms.).

Espoon Miekkailijat on saanut sovelluksen toteuttamista varten keväällä 2020 Aluehallintovirastolta (AVI) veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta.

Sovellus on sijoitettu seuran palvelimelle https://emsport.espoonmiekkailijat.fi

Miekkailija voi harjoittelussaan

 1. ilmoittaa etukäteen valmentajalle ja muille saman ryhmän jäsenille osallistumisestaan yksittäisiin kauden harjoituksiin vai ei tai hän voi olla myös ilmoittamatta etukäteen osallistumisestaan = laatia etukäteen harjoitussuunnitelmansa
 2. ilmoittaa etukäteen kommenttinsa harjoitukseen, esim. poissaolostaan “Olen flunssassa” tai tulostaan myöhästyneenä “Tulen suoraan hammaslääkäristä, voi olla että myöhästyn”
 3. nähdä itselleen oman ryhmänsä suunnitellut kaikki kauden harjoitukset
 4. nähdä myös muiden saman ryhmän jäsenten ilmoitukset kyseisessä harjoituksessa
 5. antaa välitöntä palautetta harjoituksesta valmentajalle
 6. kirjata järjestelmän harjoituspäiväkirjaan valmentajalle tiedoksi myös kaikki omatoimiset harjoituksensa
 7. seurata omaa harjoitteluaktiivisuuttaan harjoituspäiväkirjastaan (valmentajien kirjaamat saliharjoitukset ja miekkailuoppitunnit, erikoisharjoitukset ja omatoimiset harjoituksensa)
 8. seurata testiensä tuloksia ja kehittymistä
 9. laatia itsenäisesti tai yhdessä valmentajan kanssa halutulle aikajaksolle oman digivalmennusohjelman, josta voi seurata reaaliaikaisesti harjoittelusuunnitelmansa ja toteutuneen harjoittelunsa suhdetta
 10. omatoimisesti tallentaa sovellukseen etäharjoittelunsa tietoja poikkeusoloissa tai salitoiminnan ulkopuolella (esim. lomalla, peruskuntokaudella, ulkomaan valmennusmatkoilla) ja saada järjestelmään tallennettujen tietojen perusteella valmentajalta henkilökohtaista palautetta, opastusta ja analysointia.

Miekkailija voi kilpailutoiminnassaan

 1. ilmoittautua kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin Kisasivut -sivun kautta
 2. seurata kilpailutuloksiaan ja kehitystään
 3. seurata liiton kansallista ja FIE:n/EFC kansainvälistä ranking-sijoitustaan
 4. omatoimisesti tallentaa järjestelmään digitaalisesti kilpailusuorituksiaan valmentajan analysoitavaksi

Miekkailija huoltajineen voi

 1. saada henkilökohtaista viestiä valmentajalta tai seuralta
 2. saada harjoitusryhmäkohtaista viestiä valmentajalta tai seuralta, esim. tietoa harjoitusmuutoksista tai seuran tapahtumista
 3. lähettää viestiä oman ryhmänsä valmentajille
 4. päivittää itsenäisesti miekkailijan ja huoltajien omia yhteystietoja seuran jäsenrekisteriin
 5. saada ja kysyä tietoa, ohjeita ja sopivia harjoitusohjelmia omatoimiseen etäharjoitteluun seuran valmentajien opastaminen (mm. harjoitusohjelmia eri mediamuodoissa: teksteinä, kuvina, äänitteinä ja videoina)

EM-SPORT -Käyttöopas (pdf)

Print Friendly, PDF & Email