Seuran hallinto


Espoon Miekkailijoiden johtokunta 2018

KT_EMJohtokunta-2014 KK_EMJohtokunta-2014
Simo Sääskilahti
Puheenjohtaja
Kaisa Thodén
1. Varapuheenjohtaja
Katja Kaakinen
2. Varapuheenjohtaja
EF_EMJohtokunta-2014 DF_EMJohtokunta-2014

Elina Fogde
jäsen
Dana Freling
jäsen
Therese Viidik
jäsen
HS_EMJohtokunta-2014 ST_EMJohtokunta-2014 JanneSavelainen2
Hans Sundquist
jäsen
Susanna Aro
varajäsen
Janne Savelainen
varajäsen

Johtokunnan sähköposti: e t u n i mi i. s u k u n i m i (at) e s p o o n m i e k k a i l i j a t . f i


Toiminnanjohtaja:

  • Kimmo Puranen
  • Malminmäentie 2 C 6
  • 02280 Espoo
  • Puh: 0500 416 826

Sähköposti: kimmo . puranen ( at ) espoonmiekkailijat.fi

Print Friendly, PDF & Email