Sääntötietoutta


Miekkailusäännöt: "KAIKKIEN EDELLYTETÄÄN TUNTEVAN SÄÄNNÖT"

Tämän ehdottoman vaatimuksen esittivät markiisi Chasseloup Laubat ja Paul Anspach vuonna 1914, jolloin he laativat kokoelman miekkailusäännöistä. Kansainvälisen Miekkailuliiton, FIE:n, kongressi hyväksyi yksimielisesti nämä säännöt, jotka julkaistiin vuonna 1919 nimellä "Reglement pour les Epreuves" ("Kilpailusäännöt"). Myöhemmin FIE:n eri kongressit ovat tehneet niihin jatkuvasti lisäyksiä ja muutoksia, jotta ne vastaisivat nykyajan vaatimuksia (em. aseiden sähköiset merkintävälineistöt 1940-50 -luvuilla, turvavarusteet 1980-luvulla). Säännöt on käännetty suomeksi nimellä "Kansainväliset Miekkailusäännöt"(TEKNISET SÄÄNNÖT, YLEISET MÄÄRÄYKSET JA KOLMELLE ASEELLE YHTEISET SÄÄNNÖT). Näitä sääntöjä noudatetaan kaikissa FIE:n virallisissa kilpailuissa, muissa kansainvälisissä kilpailuissa sekä eri maiden kansallisissa kilpailuissa.

Miekkailusääntöjen tarkoituksena on:

 • tehdä miekkailu turvalliseksi
 • luoda kilpailujärjestelmä
 • antaa ohjeet miekkailijoiden paremmuuden selvittämiseksi
 • antaa perusohjeet kilpailijoille, tuomarille ja toimitsijoille

Kansainvälisten miekkailusääntöjen sisältö:

 1. Yleiset määräykset ja kolmen aseen yhteiset säännöt
 2. Floretti
 3. Kalpa
 4. Säilä
 5. Kilpailujen järjestäminen
 6. Kilpailujen järjestyssäännöt
 7. Sähkömerkitsijälaitteet

Vaikka miekkailusääntöjä on paljon, on jokaisen miekkailun parissa työskentelevän tunnettava ne mahdollisimman hyvin voidakseen niitä noudattaa. Miekkailija, joka hallitsee hyvin säännöt, voi käyttää niitä taktisesti hyväkseen ottelussaan.

Virallinen sääntökieli kansainvälisissä miekkailukilpailuissa on ranskan kieli. FIE on julkistanut sanastoluettelon, josta löytyy virallisia ranskalaisia termejä vastaavat englanninkieliset käännökset.

Yleisissä määräyksissä asetetaan varusteiden turvallisuusnäkökohdille luonnollisesti tiukat vaatimukset. Sääntöjen määräämien turvallisuus- ja tarkistustoimenpiteiden tarkoituksena on miekkailijan turvallisuuden lisääminen, ei sen ehdoton takaaminen. Miekkailijat aseistautuvat, varustautuvat, pukeutuvat ja ottelevat sääntöjen mukaan omalla vastuullaan.

Miekkailuottelua johtaa aina tuomari, jonka antamia määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Miekkailun ottelualue on 14 metriä pitkä ja 1,5-2,0 metriä leveä oheisen kuvan mukaisesti. Kuvaan on merkitty alueen tärkeimmät mitat.

alue

Print Friendly, PDF & Email