Aseet lyhyesti


aseet

Aseet lyhyesti: kalpa, floretti ja säilä

Miekkailussa on olemassa kolme erilaista asetta, kalpa, floretti ja säilä, jotka eroavat toisistaan piston ja lyönnin, taisteluperiaatteen, osuma-alueen sekä aseiden mittojen ja painojen perusteella.

KALPA

kalpa

Kalpa on historiallisen kaksintaistelumiekan nykyaikainen muunnos.

Tämän pistoaseen taisteluperiaate on säilynyt edelleen samana:

  • pistä vastustajaa joutumatta itse pistetyksi eli se saa piston hyväkseen, joka ensimmäisenä pistää vastustajaa.

Todellisessa kaksintaistelussa voivat molemmat pistää toisiansa yhtaikaa. Niinpä sähköisten merkitsijälaitteiden johdosta kaksoispistot ovat mahdollisia, jos molempien pistojen välinen aikaero on 1/20-25 sekuntia lyhyempi.

Kalvan pistoherkkyyden on oltava vähintään 750 gramman suuruista painoa vastaava voima.

Osuma-alueena on koko vartalo, aina varpaista päätä suojaavaan maskiin asti.

Kalpa on suosituin miekkailuase maailmalla ja se on suomalaisen kilpamiekkailun ykkösase. Sitä voivat harrastaa niin miehet kuin naisetkin.

FLORETTI

floretti

Floretti on myös pistoase. Miekka alunperin kehitettiin kaksintaistelujen harjoitusaseeksi, koska varsinainen harjoittelu terävällä kalvalla oli vaarallista.

Floretin taisteluperiaatteissa korostetaan hyökkäyksen ja puolustuksen välistä vuorojärjestystä ja osuma-aluetta, joka on pätevä tai epäpätevä.

Turvallisuuden ja vaadittavien taisteluominaisuuksien takia floretin säännöt poikkeavat oleellisesti kalvasta.

Pätevänä osuma-alueena on ylävartalo, pää ja kädet eivät ole mukana. Floretin sähköisessä merkitsijälaitteessa on omat ääni- ja valomerkit pätevälle ja epäpätevälle osumalle.

Kalvasta poiketen samanaikaisia osumia ei hyväksytä (hyökkääjän etuoikeus).

Floretti saa painaa enintään 500 grammaa, ja sen kokonaispituus saa olla korkeintaan 110 cm.

 

SÄILÄ

saila

Säilä on sivaltavan ratsuväen miekan nykyaikainen muunnos. Turkkilaisten käyttämä käyrä ja raskas sapeli vaihtui unkarilaisten käsissä nykyiseksi suoraviivaiseksi aseeksi, jonka viuhahtavia sivalluksia on usein lähes mahdotonta nähdä.

Säilä on sekä pisto- että lyöntiase. Osumat voivat olla kärjellä annettuja pistoja tai terällä annettuja lyöntejä.

Säilän taisteluperiaatteeseen vaikuttavat samat hyökkäys – puolustusperiaatteet kuin floretillakin, mutta osuma-alue on erilainen.

Säilä saa painaa enintään 500 grammaa, ja sen kokonaispituus saa olla korkeintaan 105 cm.

Säilää harrastetaan pääasiallisesti Keski-Euroopassa.

Print Friendly, PDF & Email